Wednesday, February 2, 2011

Dunia Adalah Kampung Yang Hancur...


Apakah maksud ‘dunia’ ?

 Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani(rhm) dalam magnum opus-nya Fathul Baari, kata ini(dun-yaa) memiliki bentuk wazan fu’laa dan berasal dari kata “ad dunuu” yang ertinya dekat. Disebut dunia kerana ia lebih dahulu sebelum akhirat. Ada yang mengatakan, disebut dunia kerana lebih dekat kepada kebinasaan.

Firman Allah SWT : “Dan Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahKu….”[Az-Dzariyat : 56]

Kata Al-Imam an-Nawawi(rhm) selepas mengemukakan ayat di atas : Ini adalah peringatan bahawa mereka diciptakan hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Maka sudah semestinya mereka memperhatikan tujuan mereka diciptakan kerananya, dan berpaling dari isi dunia dengan sikap zuhudnya. Dunia adalah kampung yang hancur bukan tempat yang abadi, dia adalah jambatan untuk melintas bukan tempat persinggahan yang sejati. Dia adalah jalan penghubung bukan tempat tinggal yang hakiki. Oleh kerana itu orang-orang yang sedar dari para penghuninya adalah para hamba yang ahli ibadah, dan orang-orang yang paling berakal di dalamnya adalah para zahid (yang mengutamakan akhirat atas dunia)

Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air(hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir”[Yunus : 24]

[ruj : Muqaddimah Riyadhus Shalihin ] Demikian juga Syeikh Ibnu 'Utsaimin(rhm) pernah mengatakan :

Sekiranya manusia melakukan muhasabah diri mengapa dia diciptakan, tentu dia akan mengetahui bahawa dia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, di samping dia diciptakan untuk kehidupan akhirat bukan untuk kehidupan di perkampungan dunia ini, kerana kampung ini hanya sekadar jambatan yang dilewati manusia untuk menuju kampung lain, yakni sebuah kampung yang untuk penghidupan itulah dia diciptakan dan kerana itulah amal diusahakan.

Aduhai sekiranya saja pada hari tertentu seorang manusia berfikir, apakah yang telah aku lakukan? Berapakah lagi sisa umurku di dunia ini? Apa yang telah aku usahakan? Hari demi hari terus berlalu sementara aku tidak tahu apakah aku semakin dekat dengan Allah atau justeru semakin jauh dari-Nya?

Apakah kita sudah menghisab diri sendiri tentang masalah ini? Setiap manusia yang berakal tentu mempunyai tujuan. Lalu apakah tujuannya? Saat ini kita sedang mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha meningkatkan diri dan juga membantu orang lain. Apakah setiap kali kita mengetahui dan memahami suatu permasalahan ilmu kita sudah mengamalkannya? Dalam setiap keadaan kita mendapatkan diri kita dalam kelalaian dan kealpaan. Apakah setiap kali kita mengetahui suatu masalah dari hal ilmu kita menyeru hamba-hamba Allah kepadanya? Ini semua memerlukan muhasabah. Setiap orang yang mencari ilmu mempunyai tanggungjawab yang penting. Dia mempunyai kewajipan yang lebih banyak dari zakat harta. Dia harus bertindak dan berusaha menyebarkan ilmu serta membangkitkan kesedaran di tengah umat Islam. Jika tidak, bererti dia telah menyimpang dari syariat Allah."

[ruj : Ibnu 'Utsaimin – Syarh Kitab at-Tauhid @ Al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab at-Tauhid]


 Bisyr al-Hafi (rhm) pernah berkata  ketika ingin memasuki kawasan perkuburan :

"Orang-orang yang meninggal di luar pagar lebih banyak daripada yang sudah meninggal di dalam pagar"


Apakah kita termasuk yang telah meninggal di luar pagar itu?

No comments: