Wednesday, February 2, 2011

JADUAL BACA BUKU ?

Bagaimana anda mengatur dan menyusun waktu untuk membaca dan menela'ah? Apakah dibuat satu jadual yang khusus atau baca ikut mood saja? Bagaimana pula dengan pemilihan masanya, waktu siang atau malam hari?

Sebelumnya, atau sebelum ada apa-apa jadual bacaan buku, saya berpandangan kita semua mestilah menjadualkan diri untuk melazimi Kitabullah setiap hari. MESTI menetapkan satu masa yang khusus setiap hari untuk membaca Kitabullah.

Kemudian bolehlah dibuat satu jadual harian untuk tujuan bacaan dan tela'ah. Saya suka membahagikan bahan bacaan kepada 4 peringkat :

1) Bacaan Utama - biasanya terdiri dari buku-buku besar yang berjilid-jilid.[ cth : Tafsir Ibnu Kathir]

2) Bacaan Penting - biasanya terdiri dari buku-buku yang penting.[ cth : Jami' al-'Ulum wa al-Hikam]

3) Bacaan Perlu - biasanya terdiri dari buku-buku bersaiz sederhana atau kecil[ cth : Al-'Ubudiyah]

4) Bacaan Tambahan - lain-lain bacaan di atas. [ cth : Biografi Syaikh Al Albani]

Bahan bacaan 1) dan 2) sesuai dilazimi pembacaan di bilik bacaan secara berjadual dan berkala. Bacaan khususnya pada waktu malam, sangat baik jika pada waktu sahur @ dinihari.


Bahan bacaan 3) - boleh dibawa bukunya ke mana-mana. Boleh dibaca di dalam LRT, ketika menunggu waktu solat di masjid, ketika menunggu bas dll.

Bahan bacaan 4) - juga boleh dibawa ke mana-mana, bacaannya lebih bersifat santai, tidak memerlukan fokus yang tinggi.

Ini hanyalah cadangan saya, cadangan anda bagaimana?

No comments: