Tuesday, March 15, 2011

20 Kitab Hadith Yang Utama

Kata Al-Imam Asy-Syafi'i(rhm) : "Sekiranya aku terpandang seorang lelaki dari kalangan tokoh-tokoh hadith, maka seolah-olah aku telah terpandang seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT membalas mereka dengan kebaikan..."


Ini adalah 20 kitab hadith yang utama yang tertibnya mengikut tahun wafat para Imam pemilik kitab-kitab tersebut.

1.  Al-Muwaththa' Al- Imam Malik (179 H)

2.  Al-Mushannaf Abdul Razzaq (211 H)

3.  Al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (235 H)

4.  Musnad Imam Ahmad (241 H)

5.  Sunan ad-Darimi ( 255 H)

6.  Sahih Bukhari (256 H)

7.  Sahih Muslim (261 H)

8.  Sunan Ibnu Majah (273 H)

9.  Sunan Abu Daud (275 H)

10.Sunan at-Tirmidzi (279 H)

11.Sunan an-Nasa'i (303 H)

12.Musnad Abi Ya'la Al-Mushaili ( 307 H)

13.Sahih Ibnu Khuzaimah ( 311 H)

14.Sahih Ibnu Hibban ( 354 H)

15.Mu'jam Al-Kabir (at-Thabarani) ( 360 H)

16.Mu'jam Al-Ausath (at-Thabarani) (360 H)

17.Mu'jam As-Saghir (at-Thabarani) (360 H)

18.Sunan ad-Daruquthni (385 H)

19.Mustadrak Al-Hakim (405 H)

20.Sunan al-Kubra ( al-Baihaqi) (458 H)

"Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima." (H/R Ibnu Majah)

Berkata Al-Hafiz Az-Dzahabi : "Kita memohon daripada Allah ilmu yang bermanfaat. Tahukah anda apa itu ilmu yang bermanfaat? Ia apa yg dinyatakan al-Quran dan ditafsirkannya oleh Rasulullah s.a.w. secara perkataan dan perbuatan." [ruj : Siyar 'Alam al-Nubala' li Az-Dzahabi]