Saturday, November 10, 2012

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir

 Kitab tafsir paling sahih yang ada di zaman ini (Al-'Allamah Al Albani)

Milikilah, kerana kitab ini pilihan terbaik untuk memahami Al-Qur'an. Patutkah kita tidak memahami Al-Qur'an padahal ia diturunkan Allah SWT utk kita?

Dr. Khalid bin Ustman al Sabt ~ pengarang kitab Qawaid at-Tafsir, mengatakan "kesimpulan tafsir" ada pada Tafsir Ibnu Katsir. Beliau dikatakan telah menela'ah lebih 50 kitab tafsir..
Kata Imam az-Zarqani dalam karyanya : Syarh al-Mawahib :
“Tidak ada karya sebaik Tafsir Ibnu Katsir”

                                           [ Contoh halaman bahagian dalam kitab ]

Bagi yang berminat untuk memilikinya boleh hubungi 0176419841 (Hj. Marzuki)

Harga : RM 500 ~ 10 Jilid